محصولات

ماژول ها(MODULES)

ماژول ها(MODULES)

ماژول ها(MODULES)

توضیحات

MODULE

C2960

WIC

C3850

HWIC

C3KX

EHWIC

XENPAK

VIC

X2

VWIC

XFP

EM

DS-SFP

PVDM

CVR

GLC

CAB

GBIC

ADAPTOR

SFP

MEM

PWR

SM

NM

ATM

NME

مشخصات فنی

--

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نظرات