محصولات

سرورهای اچ پی (HPE SERVERS)

سرورهای اچ پی (HPE SERVERS)

سرورهای اچ پی (HPE SERVERS)

توضیحات

SERVER

GENERATION 10                                                                      

HPE ProLiant ML30 Gen10 Server                                          

HPE ProLiant ML110 Gen10 Server                                        

HPE ProLiant ML350 Gen10 Server                                      

HPE ProLiant DL360 Gen10 Server                                                  

HPE ProLiant DL380 Gen10 Server                                        

HPE ProLiant DL560 Gen10 Server                                       

HPE ProLiant DL580 Gen10 Server                                       

GENERATION 9                                                                         

HPE ProLiant ML 10 Gen9 Server                                                                                  

HPE ProLiant ML110 Gen9 Server                                          

HPE ProLiant ML150 Gen9 Server                                         

HPE ProLiant ML350 Gen9 Server                                        

HPE ProLiant DL360 Gen9 Server

HPE ProLiant DL380 Gen9 Server                                         

HPE ProLiant DL560 Gen9 Server                                         

GENERTION 8                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فنی

--

testasd as dsa sa sa d

ارسال نظر

نظرات