محصولات

رک های سرور (Server Racks)

رک های سرور (Server Racks)

رک های سرور (Server Racks)

توضیحات

Rack Parts

 Rack

  PDU   

KVM console

KVM switch

Light kit                             

stabilizer kit

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فنی

--

ارسال نظر

نظرات