محصولات

تلفن های تحت شبکه(IP PHPNES)

تلفن های تحت شبکه(IP PHPNES)

تلفن های تحت شبکه(IP PHPNES)

توضیحات

IP PHONE

 6900  Series

7800  Series

7900  Series

 8800  Series

8900  Series

9900  Series

 DX     Series

 SPA    Series

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فنی

--

ارسال نظر

نظرات