دفاعی و نظامی

دفاعی و نظامی

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی, فرماندهی فن آوری اطلاعات و ارتباطات ناجا, گروه صنایع پدافند هوایی, سازمان صنایع هوا و فضا(صنعت شهید چراغی), شرکت ایز ایران, دانشگاه مالک اشتر, مجتمع یامهدی(سازمان هوا وفضا), شرکت صا ایران, صنایع شهید فصیحی(صنام), صنایع هوافضا (گروه صنایع شهید همت), گروه صنعتی سپاهان