دفاعی و نظامی

دفاعی و نظامی

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی, فرماندهی فن آوری اطلاعات و ارتباطات ناجا, گروه صنایع پدافند هوایی, سازمان صنایع هوا و فضا(صنعت شهید چراغی), شرکت ایز ایران, دانشگاه مالک اشتر, مجتمع یامهدی(سازمان هوا وفضا), شرکت صا ایران, صنایع شهید فصیحی(صنام), صنایع هوافضا (گروه صنایع شهید همت), گروه صنعتی سپاهان ،سازمان تأمین خدمات درمانی ناجا,